initiative to remove endangered bird species from game list in the Bird Directive

scientists.
environmentalists.
ornithologists.
organizations.

Organizations and individual people supporting the motion:

Organizations:

 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

 • Ptaki Polskie

 • Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków

 • Komitet Ochrony Orłów

 • Towarzystwo Przyrodnicze ‘Bocian’

 • Niech Żyją!

 • Carpatica

 • Towarzystwo Przyrodnicze ‘Dubelt’

 • Stowarzyszenie Ochrony Sów

 • Fundacja Aquila

 • Fundacja Albatros

 • Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

 • SKN Ornitologów Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

 • Psubraty / Łączą Nas Ptaki

 • Komitet Ochrony Kuraków

 • Noga w Łapę / Ptasi Patrol

 • Towarzystwo Przyrodnicze ‘KAWKA’

 • Górnośląskie Koło Ornitologiczne

 • Klub Przyrodników

 • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ‘Salamandra’
 • Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne

 • Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

 • Ośrodek Działań Ekologicznych ‘Źródła’

 • Fundacja Dzika Polska

 • Greenpeace

 • Otwarte Klatki

 • Basta!

 • Humane Society International / Europe

 • Związek Polskich Fotografów Przyrody

 • OTOZ Animals

 • Lex Nova

 • Empatia

 • IUS Animalia

 • Strefa Zieleni

 • Klub Gaja

 • Inicjatywa Dzikie Karpaty

 • Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników

 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze

 • Sadyba Mazury

 • Fundacja alter eko

 • Zakład Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Fundacja Azyl

 • SKN Zoologów i Ekologów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 • Stowarzyszenie Nasz Bóbr

 • Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom

 • Towarzystwo dla Natury i Człowieka

 • Zielone Wiadomości

 • Grupa przyrodnicza ‘Ostoja’

 • Mondo Cane

 • Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie

 • Fundacja Nexus

 • Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

 • Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

 • Fundacja Szklane Pułapki

 • Muzeum Przyrodnicze UWr

 • Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

 • Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

 • Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody ‘pro Natura’

 • Fundacja Wiedzieć Więcej

 • Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze

 • Towarzystwo Przyrodnicze ‘Karlik’
 • Fundacja Dla Przyrody
 • Prawo do Przyrody

 • Fundacja dla Biebrzy

 • Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki

 • Ptasi Azyl Warszawskiego Zoo

 • Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Individual people:

 1. prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, biolog, ornitolog, Uniwersytet Wrocławski
 2. prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, biolog, ornitolog, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
 3. prof. dr hab. Maciej Luniak, ornitolog, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 4. prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski
 5. prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, zoolog i etyk, Uniwersytet Warszawski
 6. prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński, PWSZ w Tarnowie, wykładowca, przyrodnik, ornitolog
 7. prof. dr hab. Piotr Skubała, ekolog, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 8. prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, ornitolog, nauczyciel akademicki, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
 9. prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 10. prof. dr hab. Wanda Wesołowska, Uniwersytet Wrocławski
 11. prof. dr hab. Maria Ogielska, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 12. prof. dr hab. Grażyna Kłobus, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 13. prof. dr hab. Joanna Pijanowska, ekolog, Wydział Biologii UW, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
 14. prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 15. prof. dr hab. Zbigniew Sojka, Uniwersytet Jagielloński
 16. prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, ekolog
 17. prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski, ekolog ekosystemów leśnych, badacz, wykładowca
 18. prof. dr hab. Paweł Sowiński, Uniwersytet Warszawski, biolog, nauczyciel akademicki
 19. prof. dr hab. Hanna Kmita, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biolog molekularny
 20. prof. dr hab. January Weiner, Uniwersytet Jagielloński (prof. emeritus), biolog, ekolog
 21. prof. dr hab. Stanisław Kłosowski, biolog środowiskowy, Uniwersytet Warszawski
 22. prof. dr hab. Małgorzata Witeska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ichtiobiolog
 23. prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk, emerytowany prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 24. prof. dr hab. Maria Doligalska, Uniwersytet Warszawski, badacz
 25. prof. dr hab. Adam Stebel, wykładowca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 26. prof. dr hab. Marek Wanat, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
 27. prof. dr hab. Michał Skąpski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 28. prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, biolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 29. prof. dr hab. Andrzej Wróbel, instytut PAN i UW, neurofizjolog
 30. prof. dr hab. Artur Goławski, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
 31. dr hab. Michał Żmihorski, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
 32. dr hab. Tomasz Bocheński
 33. dr hab. Łukasz Kajtoch, Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences
 34. dr hab. Andrzej Wuczyński, Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
 35. dr hab. Tomasz Maltz, Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, badacz, wykładowca
 36. dr hab. Jan Kotusz, Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, biolog
 37. dr hab. Lucyna Hałupka, ornitolog, Uniwersytet Wrocławski
 38. dr hab. Krzysztof Kujawa, biolog, ornitolog, pracownik naukowy, Instytut Polskiej Akademii Nauk
 39. dr hab. Krzysztof Swierkosz, Museum of Natural History Wrocław University
 40. dr hab. Katarzyna Kabala, Uniwersytet Wrocławski, biolog
 41. dr hab. Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński, ornitolog, biolog ewolucyjny
 42. dr hab. Marcin Polak, ornitolog, Maria Curie Skłodowska University
 43. dr hab. Justyna Rybak, Politechnika Wrocławska, environmentalist
 44. dr hab. Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, biolożka
 45. dr hab. Łukasz Kaczmarek, profesor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca, zoolog
 46. dr hab. Waldemar Siuda, Uniwersytet Warszawski, biolog
 47. dr hab. Ewa Jabłońska, Uniwersytet Warszawski, biolog
 48. dr hab. Paweł Koperski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, zoolog
 49. dr hab. Agnieszka Dzikowska, biolog, Uniwersytet Warszawski
 50. dr hab. Anna Szakiel, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, biolog, nauczyciel akademicki
 51. dr hab. Agnieszka Kreitschitz, Uniwersytet Wrocławski, wykładowca
 52. dr hab. Łukasz Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, badacz, wykładowca
 53. dr hab. Anna Stefanowicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ekolog
 54. dr hab. Jan Zarzycki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, wykładowca
 55. dr hab. Roman Żurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN
 56. dr hab. Bartłomiej Gołdyn, zoolog, wykładowca
 57. dr hab. Dries Kuijper, prof. nadzw., Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, scientist, ecology
 58. dr hab. Maria Barbacka, Polska Akademia Nauk, biolog
 59. dr hab. Marcin Kadej, biologist, ​University of Wrocław
 60. dr hab. Dorota Zawadzka, University of Łódź, Ornitolog, leśnik, Katedra Leśnictwa Uniwersytet Łódzki
 61. dr hab. Karolina Bącela-Spychalska, Uniwersytet Łódzki, biolog
 62. dr hab. Anna Skoracka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 63. dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski, przyrodnik
 64. dr hab. Piotr Kittel, Uniwersytet Łódzki, badacz
 65. dr hab. Lechosław Kuczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 66. dr hab. Dariusz Wysocki, pracownik naukowy, ornitolog
 67. dr hab. Krzysztof Treder, IHAR-PIB, wirusolog
 68. dr hab. Lachowska-Cierlk, biolog, Uniwersytet Jagielloński
 69. dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ornitolog
 70. dr hab. Małgorzata Ożgo, biolog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 71. dr hab. Ireneusz Odrzykoski, wykładowca, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 72. dr hab. Katarzyna Marcysiak, biolog, wykładowca, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 73. dr hab. Jerzy Smykla, ekolog, Instytut Ochrony Przyrody PAN
 74. dr Jarosław Krogulec, ornitolog
 75. dr Mikołaj Golachowski, biolog, przyrodnik, polarnik
 76. dr Michał Skakuj, ornitolog
 77. dr Jacek Betleja, ornitolog
 78. dr inż. Andrzej Kepel, biolog, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ‚Salamandra’, PKK IUCN
 79. dr Andrzej Kruszewicz, ornitolog, dyrektor zoo w Warszawie
 80. dr Anna Włodarczak-Komosińska, ornitolog
 81. dr Tomasz Figarski, ornitolog
 82. dr Tomasz Bałdyga, ornitolog
 83. dr Piotr Skorka, Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
 84. dr Mateusz Ledwoń, Institute of Systematics and Evolution of Animalas, PAS, Poland
 85. dr Beata Czyż, Uniwersytet Wrocławski
 86. dr Dariusz Płąchocki, ornitolog, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
 87. dr Konrad Halupka
 88. dr Romuald Mikusek, ornitolog, Park Narodowy Gór Stołowych
 89. dr Robert Maślak, biolog, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 90. dr inż. Szymona Bzoma, ornitolog, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
 91. dr Katarzyna Piwosz, Czech Academy of Sciences, Microbial ecologist
 92. dr Magdalena Marzec, biolog, Suwalski Park Krajobrazowy
 93. dr Michał Kupczyk, Zbiory Przyrodnicze Wydziału Biologii UAM Poznań
 94. dr Przemysław Stolarz, Warsaw Medical University
 95. dr Magdalena Zagalska-Neubauer, Polska Akademia Nauk
 96. dr Jarosław Fracik, Kingston University London
 97. dr Grzegorz Pac, Uniwersytet Warszawski
 98. dr Dorota Paczesniak, scientist
 99. dr Agata Ciszewska, ekolog krajobrazu
 100. dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk, UP w Lublinie
 101. dr Ewa Zyśk-Gorczyńska, przyrodnik, naukowiec
 102. dr inż. Małgorzata Bujoczek, ornitolog, University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry
 103. dr inż. Leszek Bujoczek, University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry
 104. dr Zygmunt Dajdok, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 105. dr Jarosław Kania, entomolog, Uniwersytet Wrocławski
 106. dr Ludmiła Polechońska, biolog, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego
 107. dr Grzegorz Swacha, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego
 108. dr Przemysław Duda, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 109. dr Ewa Szczęśniak, Uniwersytet Wrocławski
 110. dr Grzegorz Nubauer, ornitolog
 111. dr Maria Kossowska, biolog, nauczyciel akademicki
 112. dr Tomasz Wilk, przyrodnik
 113. dr Joanna Furmankiewicz, Uniwersytet Wrocławski, chiropterolog
 114. dr Adam Dmoch, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ornitolog
 115. dr Krzysztof Świtek, biolog
 116. dr Dariusz Bukaciński, biolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 117. dr Tomasz Janiszewski, University of Łódź
 118. dr Adam Olszewski, Kampinoski Park Narodowy, ornitolog
 119. dr Stanisław Tworek, ornitolog
 120. dr Tadeusz Kowalczyk, botanik
 121. dr inż. Sławomir Cios, ornitolog
 122. dr Hanna Sztwiertnia, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, ornitolog
 123. dr Rene van Dijk, consultant ecologist, Sweco Netherlands
 124. dr inż. Damian Wiehle, przyrodnik
 125. dr Justyna Kierat, biolog
 126. dr Jacek Kaluciuk, przyrodnik, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
 127. dr Paweł Czechowski, ornitolog
 128. dr Joanna Łubocka, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 129. dr Wojciech Kania, ornitolog, Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN
 130. dr Marian Stój, ornitolog, Komitet Ochrony Orłów
 131. dr Dawid Zyskowski, ornitolog
 132. dr Małgorzata Cebrat, biolog
 133. dr Jerzy Parusel
 134. dr Jan Jedlikowski, ornitolog, Uniwersytet Warszawski
 135. dr Hanna Werblan-Jakubiec, Ogród Botaniczny Uniwersytet Warszawski, botanik, nauczyciel akademicki
 136. dr Ewelina Kiernozek, badacz
 137. dr Joanna Duriasz, biolog
 138. dr Katarzyna Gieczewska, biolog, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 139. dr Adrian Zieliński, ornitolog
 140. dr Adam Pyzik, Uniwersytet Warszawski, biolog
 141. dr inż. Grzegorz Kotarba, Instytut Genetyki i Biotechnologii UW, biotechnolog
 142. dr Barbara Villani, biolog
 143. dr Michał Falkowski, Mazowiecko-Świetokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, badacz
 144. dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, biolog
 145. dr Michał Stefański, Fundacja Oficyna 21
 146. dr Łukasz Wojtyla, Uniwerytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biolog
 147. dr Maria Paprocka, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, przyrodnik
 148. dr inż Jakub Skorupski, Uniwersytet Szczeciński, przyrodnik, badacz
 149. dr Irena Sińska, Uniwersytet Warszawski, biolog
 150. dr Barbara Stępień, biolog, MPI-CBG
 151. dr Mateusz Iskrzyński, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
 152. dr Lech Buchholz, przyrodnik zawodowo związany z ochroną przyrody
 153. dr Katarzyna Łosak, ornitolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 154. dr Katarzyna Szczypa, konserwator przyrody, Swift Protection Association Reigate (SPARE) Wielka Brytania
 155. dr Mateusz Płóciennik, Uniwersytet Łódzki, ekolog
 156. dr inż. Katarzyna Rogóz, biolożka
 157. dr Piotr Koperski
 158. dr Dorota Musielak, biolog
 159. dr Grzegorz Soszka, przyrodnik
 160. dr Andrzej Ciech, przyrodnik, biolog
 161. dr Piotr Topiński, przyrodnik, edukator
 162. dr inż. Marek Sołtysiak, przyrodnik, wykładowca WNP UŚ
 163. dr Michał Furgoł, badacz, przyrodnik
 164. dr Sławomir Chmielewski, samorząd, ornitolog
 165. dr Julita Korczyńska, etolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 166. dr Joanna Świderska, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, wykładowczyni, ekonomistka
 167. dr Danuta Jedraszko-Dąbrowska, ekolog, Wydział Biologii UW
 168. dr Joanna Kajzer-Bonk, Polish Academy of Sciences, Jagiellonian University
 169. dr Paweł Szymański, ornitolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 170. dr Jacek Gąsiorowski, wykładowca
 171. dr Maciej Jończyk, badacz, Uniwersytet Warszawski
 172. dr Agnieszka Czujkowska, Zoo Warszawa, lekarz weterynarii, kierownik Ptasiego Azylu
 173. dr Robert Lisek, Fundacja Sztuki i Nauki
 174. dr Sebastian Szklarek, badacz, ERCE PAN
 175. dr Piotr Cempulik, zoolog, Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
 176. dr Małgorzata Dambiec, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 177. dr Grzegorz Hebda, zoolog, Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii
 178. dr Rafał Martyka, biolog, ornitolog, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 179. dr inż., Katarzyna Staszyńska, przyrodniczka, leśniczka
 180. dr Bram Mabelis, researcher,naturalist, Alterra
 181. Arnold Cholewa, ornitolog
 182. Zbigniew Kajzer, ornitolog
 183. Jacek Karczewski, przyrodnik, autor
 184. Ewelina Kurach, ornitolog
 185. Jan Rusek, Warsaw University, Animal Psychology Department
 186. Alexander Hagge, ornitolog, University of South Wales
 187. Jacek Udolf, ornitolog
 188. Adrian Ochmann, ornitolog, Asociación Colectivo Ornitologico Cigueña Negra
 189. Michał Piotrowski, ornitolog
 190. Andrzej Dylik, ornitolog
 191. Dominik Krupiński, ornitolog
 192. Ewa Przeździecka, fotograf przyrody
 193. Stanisław Łubieński, pisarz i publicysta przyrodniczy, autor ‚Dwanaście srok za ogon’
 194. Marek Bebłot, ornitolog
 195. Marta Celej, ornitolog
 196. Maciej Rodziewicz, ornitolog
 197. Wojciech Guzik, ornitolog
 198. Sławomir Rubacha, ornitolog
 199. Paulina Siejka, ornitolog
 200. Magdalena Nieduzak, Conservation Communication Specialist and Wildlife Photographer
 201. Przemysław Doboszewski, ornitolog, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
 202. Rafał Świerad, Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
 203. Joanna Śmigielska, rehabilitant dzikich zwierząt
 204. Piotr Kunowski, ornitolog
 205. Marcin Borowik, przyrodnik i ornitolog, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 206. Tomasz Wilżak, ornitolog
 207. Tymoteusz Mazurkiewicz, ornitolog
 208. Łukasz Krajewski, ornitolog
 209. Grażyna Domian, ornitolog, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
 210. Grzegorz Cierlik, ornitolog, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Carpatica
 211. Piotr Dębowski, ornitolog
 212. Mariusz Dylak, Klub Przyjaciół Sowy
 213. Katarzyna Skowrońska-Ochmann, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Górnośląskie Koło Ornitologiczne
 214. Michał Baran, ornitolog
 215. Henryk Kościelny, ornitolog
 216. Beata Orłowska, Uniwersytet Wrocławski, Stacja Ornitologiczna
 217. Wojciech Piecha, ornitolog
 218. Małgorzata Pietkiewicz, ornitolog
 219. Marcin Przymencki, ornitolog
 220. Janusz Ratajczak, przyrodnik
 221. Dawid Kaźmierczak, ornitolog
 222. Jacek Osiński, fotograf przyrody
 223. Marta Świtała, ornitolog
 224. Mirosław Rzępała, ornitolog
 225. Bartosz Jaszewski, przyrodnik, Stowarzyszenie Bielawy z Norde
 226. Michał Ostant, ornitolog
 227. Mariusz Grzeniewski, ornitolog
 228. Marta Długosz, ornitolog
 229. Karolina Mazurska, przyrodnik
 230. Barbara Ćwikowska, Bieszczadzki Park Narodowy
 231. Dariusz Ożarowski, przyrodnik
 232. Hubert Kamecki, ornitolog, Akcja Carpatica
 233. Łukasz Kosicki, Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody
 234. Grzegorz Stopa, edukator przyrodniczy
 235. Agata Lisiewicz, przyrodnik
 236. Piotr Wasiak, ornitolog, Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
 237. Anna Zięcik, ornitolog, Stowarzyszenie Carpatica
 238. Beata Nirska, przyrodnik
 239. Magda Dziermańska, ornitolog, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
 240. Michał Barcz, ornitolog, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
 241. Agnieszka Grajewska, ornitolog
 242. Dorota Sawicka, przyrodnik
 243. Rafał Wiktorowski, ornitolog
 244. Adam Flis, biolog, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 245. Beata Kleczek, biolog
 246. Witold Ziaja, ornitolog, Stowarzyszenie Carpatica
 247. Bartosz Lesner, ornitolog
 248. Zbigniew Świacki, fotograf, Polski Związek Fotografów Przyrody
 249. Monika Wójcik-Musiał, ornitolog
 250. Bogdan Brewka, ornitolog
 251. Sebastian Wilusz, ornitolog
 252. Hanna Omieczyńska, ornitolog
 253. Karolina Witczak, przyrodnik
 254. Tomasz Krzyśków, ornitolog, red.nacz. kwart. PTAKI POLSKI
 255. Dominik Skalny, przyrodnik
 256. Małgorzata Godlewska, przyrodnik
 257. Sylwester Lisek, ornitolog
 258. Ewa Piasecka, przyrodnik, Poleski Park Narodowy
 259. Mirosław Nowicki, ornitolog
 260. Michał Przystański, ornitolog
 261. Anna Czeremcha, edukatorka przyrodnicza
 262. Anna-Maria Stawicka, ornitolog
 263. Małgorzata Fijalkowska, przyrodnik
 264. Piotr Kamont, przyrodnik, ornitolog
 265. Anna Siekierska, wykładowca
 266. Andrzej Szuksztul, OTOP, environmentalist
 267. Arkadiusz Sikora, Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN
 268. Jarosław Gwozdz, ornitolog
 269. Monika Czuchra, Uniwersytet Wrocławski
 270. Bogumił Rzerzycha, przyrodnik
 271. Paweł Kąkol, przyrodnik
 272. Łukasz Berlik, przyrodnik
 273. Magdalena Zadrąg, ornitolog
 274. Przemysław Gumułka, przyrodnik
 275. Marcin Cieślik, biolog, Ogród Botaniczny
 276. Wioleta Oleś, ornitolog, Carpatica
 277. Mariusz Miotke, przyrodnik
 278. Ewa Nalepa, przyrodnik
 279. Karolina Kalinowska, OTOP, Koordynatorka projektów edukacyjnych
 280. Magda Zadrąg, ornitolog
 281. Bartosz Kasperkowicz, ornitolog
 282. Katarzyna Gubrynowicz, Związek Polskich Fotografów Przyrody, fotograf przyrody
 283. Aleksandra Welik, leśnik
 284. Przemysław Obłoza, biolog środowiskowy
 285. Mariusz Wierzgoń, University of Silesia in Katowice PhD student
 286. Katarzyna Banaś, przyrodnik
 287. Marek Banaś, przyrodnik
 288. Gabriela Krogulec, przyrodnik
 289. Wojciech Gałosz, FOTA for Climate, environmentalist
 290. Ewelina Klimczuk-Bereziuk, przyrodnik
 291. Piotr Cybula, ornitolog
 292. Katarzyna Kołodziej, przyrodnik
 293. Monika Grajek-Trześniowska, przyrodnik
 294. Fatima Hayatli, ornitolog, edukator przyrodniczy
 295. Marek Kapelski, przyrodnik
 296. Jan Lontkowski, ornitolog
 297. Rafał Szczerbik, ornitolog
 298. Jadwiga Moczarska, ornitolog
 299. Antoni Knychała, ornitolog, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 300. Tomasz Szeptycki, ornitolog, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 301. Maciej Frączek, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 302. Justyna Choroś, przyrodnik, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 303. Andrzej Ruszlewicz, przyrodnik
 304. Mariola Stefanik, przyrodnik
 305. Kazimierz Noworyta, przyrodnik
 306. Igor Długosz, przyrodnik
 307. Łukasz Ławicki, ornitolog, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
 308. Joanna Pomorska-Grochowska, przyrodnik
 309. Miłosz Kowalewski, fotograf przyrody
 310. Monika Klimowicz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, przyrodnik
 311. Leszek Adamek, ornitolog
 312. Anna Kogut, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, przyrodnik
 313. Łukasz Kurnicki, ornitolog, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 314. Rafał Jost, Stowarzyszenie Carpatica, ornitolog
 315. Adam Zbyryt, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ornitolog
 316. Andrzej Łużyński, przyrodnik, ogród zoologiczny
 317. Grzegorz Gołębniak, przyrodnik, Towarzystwo Przyrodnicze ‚Karlik’
 318. Krzysztof Okrasiński, specjalista ds. ochrony środowiska
 319. Bogusław Czerwiński, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, przyrodnik, ornitolog, fotograf przyrody
 320. Artur Pędziwilk, Stowarzyszenie Carpatica, biolog
 321. Adam Michalak, ornitolog
 322. Kamila Topolska, przyrodnik
 323. Katarzyna Skrzynecka, Stowarzyszenie Carpatica, ornitolog
 324. Krzysztof Ostrowski, przyrodnik, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 325. Jacek Wojdat, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 326. Karol Trzciński, ornitolog
 327. Hanna Rachwald, przyrodnik
 328. Hubert Schwarz, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 329. Alicja Dubicka, przyrodnik
 330. Sławomira Wcisło, OTOP i PTOP
 331. Iwona Moczek, biolog
 332. Łukasz Szeląg, przyrodnik
 333. Dawid Panasiuk, ornitolog
 334. Wojciech Miczajka, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, ornitolog
 335. Magdalena Kozłowska, biolog
 336. Małgorzata Jabłońska, zootechnik
 337. Justyna Ryniewicz, Uniwersytet Warszawski, przyrodnik
 338. Kamil Frankiewicz, Uniwersytet Warszawski, przyrodnik
 339. Agata Jaskólska, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, biolog molekularny
 340. Karolina Dobrowolska-Martini, Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze, ornitolog
 341. Halina Wójcik, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 342. Zuzanna Hałat, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, przyrodnik
 343. Cezary Iwańczuk, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrzowych, ornitolog
 344. Irene Di Lecce, environmentalist
 345. Rafał Bobrek, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, biolog
 346. Jadwiga Meissner, Uniwersytet Warszawski, biolog molekularny
 347. Piotr Łuciw, ornitolog
 348. Andrzej Hudy, ornitolog
 349. Iza Wyszomirska, przyrodnik, Uniwersytet Warszawski
 350. Aleksandra Mieczkowska, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB, doktorantka
 351. Li Guixiang, University of Warsaw, doktorant
 352. Andżelika Haidt, Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, biolog, pracownik naukowy
 353. Tomasz Maszkało, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, ornitolog
 354. Paweł Stańczak, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, ornitolog
 355. Paweł Olszyński, przyrodnik
 356. Aleksandra Mieczkowska, badacz
 357. Mateusz Szymura, przyrodnik
 358. Piotr Kłonowski, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, przyrodnik
 359. Paweł Pstrokański, ornitolog, edukator, społecznik
 360. Janusz Wąsik, ornitolog
 361. Anna Szczuka, naukowiec przyrodnik
 362. Joanna Stańczak, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
 363. Dariusz Anderwald, Komitet Ochrony Orłów, ornitolog
 364. Bożena Bednarek, przyrodnik
 365. Bartosz Smyk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ornitolog
 366. Hanna Żelichowska, fotografka ptaków, przyrodniczka
 367. Mikołaj Arndt, przyrodnik
 368. Mateusz Jackowiak, przyrodnik
 369. Michał Kaczorowski, przyrodnik
 370. Karolina Skorb, Górnośląskie Koła Ornitologiczne
 371. Adam Ławnik, Związek Polskich Fotografów Przyrody, fotograf przyrody
 372. Julian Lewandowski, ornitolog
 373. Adam Olszewski, ornitolog, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 374. Jarosław Michalecki, przyrodnik
 375. Zbigniew Molski, przyrodnik
 376. Oliwier Myka, przyrodnik
 377. Joanna Bokalska-Rajba, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, przyrodnik, doktorantka, nauczycielka
 378. Paweł Szymczak, miłośnik przyrody
 379. Agnieszka Sala, biolog
 380. Ewa Krzysica, przyrodnik
 381. Piotr Czułowski, PTOP
 382. Agnieszka Gołębiowska, Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę, Fundacja Szklane Pułapki, aktywistka przyrodnicza
 383. Jolanta Karoń, przyrodnik
 384. Jacek Słupek, Klub Przyrodników Regionu Radomskiego, przyrodnik
 385. Stanisław Broński, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, ornitolog
 386. Krzysztof Pawlak, fotograf przyrody
 387. Dariusz Szyra, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, przyrodnik
 388. Przemysław Rymwid-Mickiewicz, przyrodnik, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 389. Adrian Grzegorz, Natural Forest Foundation, environmentalist
 390. Renata Markowska, Fundacja Noga w łapę. Razem idziemy przez świat, przyrodniczka, edukatorka
 391. Zoltan Czirak, Ministry of Agriculture, environmentalist
 392. Maciej Cmoch, Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN, ornitolog
 393. Klaudia Wala, biolog, ekolog, ornitolog, specjalista ds. ochrony środowiska
 394. Tomasz Zarzycki, przyrodnik
 395. Schmidt Andras, environmentalist, BirdLife Hungary
 396. Magdalena Wysmyk, Klub Ornitologów w Bielsku-Białej
 397. Waldemar Michalik, ŚTO, ornitolog
 398. Przemysław Laskowski, przyrodnik
 399. Marcin Sołowiej, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, ornitolog
 400. Andrzej Srech, Towarzystwo Przyrodnicze ‚Karlik’
 401. Karol Kustusch, ornitolog
 402. Artur Pałucki, ornitolog
 403. Sławomir Wasiak, fotograf przyrody, KOO
 404. Ewelina Krysztofiak, ornitolog, ŚTO
 405. Katarzyna Kempska, przyrodnik
 406. Krystyna Wojtowicz, przyrodnik
 407. Krzysztof Kordowski, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Związek Polskich Fotografów Przyrody, ornitolog
 408. Przemysław Baraniecki, przyrodnik
 409. Krzysztof Polański, PTOP, przyrodnik
 410. Ewelina Baranowska, Towarzystwo Przyrodnicze ‚Karlik’, biolog
 411. Robert Ćwiertnia, ornitolog, fotograf
 412. Janusz Milewski, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 413. Jakub Wyka, leśnik, przyrodnik, ornitolog
 414. Mariusz Molęda, M-Ś-TO, ornitolog
 415. Małgorzata Górska, ekoturystyka biebrzańska, przyrodniczka, eko-społeczniczka
 416. Robert Dróżdż, ornitolog, fotografik, filmowiec, członek IAWF (The International Association of Wildlife Film-makers)
 417. Robert Kruszyk, Komitet Ochrony Orłów, Komitet Ochrony Kuraków, biolog, ornitolog
 418. Wiesław Bagiński, przyrodnik
 419. Karolina Jamska, ornitolog
 420. Eva Poslinska, przyrodnik
 421. Wiesław Bagiński, przyrodnik
 422. Teresa Magdy, fotografka przyrody
 423. Renata Tobolova-Wietrow, Ptasi Azyl, zoo Warszawa, lekarz weterynarii
 424. Grzegorz Łysoniewski, M-ŚTO, przyrodnik
 425. Przemysław Kunysz, OTOP, Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne, ornitolog
 426. Marek Murawski, ornitolog, przyrodnik
 427. Norbert Stankiewicz, przyrodnik
 428. Adrian Pawliczek, ornitolog
 429. Grzegorz Hada-Jasikowski, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, przyrodnik
 430. Justyna Kubacka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, badacza
 431. Grzegorz Norman, ornitolog
 432. Marcin Wężyk, biolog, Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze
 433. Krzysztof Antczak, przyrodnik

Content of the motion:

Brief legal analysis of the entries and annexes of Directive 2009/147/EC of 30 November 2009 on the conservation of wild birds.

Prepared by: PhD Jarosław Krogulec

A. The Birds Directive

The Birds Directive is the common name for Directive 2009/147/EC of 30 November 2009 on the conservation of wild birds, which is a consolidated version of the earlier EEC Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the Conservation of Wild Birds. In specific cases, as defined in Article 9 of the Directive, Member States are allowed to grant individual authorisations to derogate from the prohibitions set out in the Directive.

B. Objectives of the Directive

The primary objectives of the Birds Directive are

 1. to protect against the extinction of all existing wild bird populations in the EU today
 2. legal regulation of trade and trapping of birds
 3. counteracting certain methods of trapping and killing them

C. Structure of the Directive

The Birds Directive consists of 20 articles and 5 annexes, which specify the methods of its implementation.
Annexes of the Birds Directive:

I. Birds subject to special conservation measures concerning their habitat

II. Birds which may be hunted under national legislation
II/A – Species which may be hunted throughout the European Union
II/B – Species which, according to the Birds Directive, may only be hunted in the Member States in respect of which they are indicated in the Directive.

III. Species for which trading is authorised
III/A – Species which may be sold, provided that the birds have been legally acquired.
III/B – The Member State may grant exemptions from the prohibition on selling these species
III/C – Species which require testing for classification in category III/2 (this Annex has been deleted in the amendment process)

IV. Prohibited capture methods and devices

V. Research topics of which specific account shall be taken in research and protection.

D. Amendments to the Directive to date.

The provisions of the Directive have passed the test of time and have not been further modified. The changes introduced mainly concerned minor technical and procedural matters and, above all, the completion of the provisions and annexes after the accession of new EU members. Such changes were introduced in 1979, 1985, 1994 and 2003. The last changes were made in 2009 when a consolidated version of the earlier 1979 Directive was prepared.

Changes in the provisions of the Directive:

 1. Council Directive 79/409/EEC (OJ L 103, 25.4.1979, p. 1)
 2. 1979 Act of Accession, Annex I, point XIII 1(F) (OJ L 291, 19.11.1979, p. 111)
 3. Council Directive 81/854/EEC (OJ L 319, 7.11.1981, p. 3)
 4. Commission Directive 85/411/EEC (OJ L 233, 30.8.1985, p. 33)
 5. 1985 Act of Accession, Annex I, points X 1(h) and X 6 (OJ L 302, 15.11.1985, p. 218)
 6. Council Directive 86/122/EEC (OJ L 100, 16.4.1986, p. 22).
 7. Commission Directive 91/244/EEC (OJ L 115, 8.5.1991, p. 41).
 8. Council Directive 94/24/EC (OJ L 164, 30.6.1994, p. 9)
 9. 1994 Act of Accession, Annex I, point VIII(E)(1) (OJ C 241, 29.8.1994, p. 175)
 10. Commission Directive 97/49/EC (OJ L 223, 13.8.1997, p. 9)
 11. Council Regulation (EC) No 807/2003 (OJ L 122, 16.5.2003, p. 36) Only point 29 of Annex III thereto
 12. 2003 Act of Accession, Annex II, point 16(C)(1) (OJ L 236, 23.9.2003, p. 667)
 13. Council Directive 2006/105/EC (OJ L 363, 20.12.2006, p. 368)

E. Problems concerning migratory species

From a bird protection point of view, the provisions of the Directive generally allow for adequate protection of most species in EU Member States. Possible deficiencies of the Birds Directive have been supplemented by another nature directive – the Habitats Directive. Both of these acts are strongly interconnected and can hardly be considered in isolation.

The problem is that Annex II is not updated over time. The annex was prepared in the 1970s. Since then, many bird species have significantly reduced their populations. They are extremely rare in a number of Member States and are subject to active conservation measures often financed by EU funds. In many Member States they have been removed from the list of wildlife species for several years.

F. Diagnosis

Article 7 1.: “Owing to their population level, geographical distribution and reproductive rate throughout the Community, the species listed in Annex II may be hunted under national legislation. Member States shall ensure that the hunting of these species does not jeopardize conservation efforts in their distribution area”.

It is necessary to update Annex II of the DP and to delete species showing a long-term decline in population (over the last three decades) from it. We propose that these species should be included in the list of Appendix I of the DP. The trends in the abundance of this group of species are presented below.

The data are based on two sources. The main source is the Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS), a project that coordinates bird monitoring in the EU in cooperation with the European Bird Monitoring Council (EBCC) and BirdLife International (https://pecbms.info/).

For species not monitored by PECBMS, their abundance trends and threat status are based on BirdLife International data (http://datazone.birdlife.org/species/search).

At the end of the document, Annex II of the BD is presented, which highlights species with strong declines in abundance over the last three decades.
These species should now be removed from the Annex II of the Bird Directive.

Bird species:

The list of species to be removed from Annex II of the Birds Directive.

Species population trends based on: https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/

1. Skylark (Alauda arvensis)

Skowronek, Skylark, Alauda arvensis

2. Redwing (Turdus Iliacus)

Droździk, Redwing, Turdus iliacus

3. Common starling (Sturnus vulgaris)

Szpak, Common Starling, Sturnus vulgaris

4. Turtle dove (Streptopelia turtur)

5. Common black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus)

6. Common redshank (Tringa totanus)

Krwawodziób, Common Redshank, Tringa totanus

7. Eurasian curlew (Numenius arquata)

8. Common snipe (Gallinago gallinago)

Kszyk, Common snipe, Gallinago gallinago

9. Northern lapwing (Vanellus vanellus)

10. Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

11. Hazel grouse (Tetrastes bonasia)

12. Common pochard (Aythya ferina)

Source: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/common-pochard-aythya-ferina/text

Justification of Red List Category

This species has an extremely large range in both the breeding season and in winter, and an extremely large population. New information suggests the population has declined rapidly across the majority of the range, and it has therefore been uplisted to Vulnerable. Although the species might be expected to benefit from a reduction in eutrophication, this does not appear to have been the case. The population in Europe is estimated to decrease by 30-49% over the 3rd generation (22.8 years).

Population trend: Decreasing

13. Long-tailed duck (Clangula hyemalis)

Source: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/long-tailed-duck-clangula-hyemalis/text

Justification of Red List category

This species has been listed as Vulnerable because of an apparent severe decline detected in the wintering population in the Baltic Sea between the early 1990s and late 2000s. This rate of decline implies that the global population will undergo at least a ≥30 decline over three generations (1993-2020), even when factoring-in uncertainty regarding the sizes and trends of other populations. Improved knowledge regarding populations outside the Baltic Sea might lead to the species being uplisted to Endangered if the overall rate of decline can be confidently shown to be very rapid.

Population trend: Decreasing

14. Velvet scoter (Melanitta fusca)

Source: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/velvet-scoter-melanitta-fusca

Justification of Red List category

This species is classified as Vulnerable. It is estimated to have undergone a population decline of 30-49% over the last three generations. It was previously estimated to be undergoing very rapid population declines; however the rate of decline has apparently slowed. The causes of this decline are not fully understood and further research is needed to inform conservation actions.

Population trend: Decreasing

15. Grester scaup (Aythya marila)

Source: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/greater-scaup-aythya-marila

On a European scale, the threat category has been identified as ‘Vulnerable’ VU: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/erlob/summarypdfs/22680398_aythya_marila.pdf.

In Europe, the breeding population has decreased by less than 25% over three generations (about 25 years). In the EU27, the breeding population decreased by 30-49% over the same period. The species is hunted in 7 EU countries, hunting is one of the factors of population decline.

Population trend: decrease

16. Common eider (Somateria molissima)

Source: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/common-eider-somateria-mollissima

Justification for the red list category

Globally, the species has been included on the NT (near threatened) list. In Europe, it has experienced a moderate decline which has not been compensated for by growth elsewhere in its range. This decline is believed to be due to a number of threats, including overexploitation, pollution and hunting. The estimated decline between 2000 and 2027 (three generations) will be 30-49%. Within the EU28, the estimated population decline will be 50-79% at the same time.

Population trend: Unknown

17. Black-tailed godwit (Limosa limosa)

Source: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/black-tailed-godwit-limosa-limosa

Species status in Europe: endangered with extinction (VU): http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/erlob/summarypdfs/22693150_limosa_limosa.pdf

Justification for the red list category:

It is estimated that the European population of this species is falling by 30-49% over the 3rd generation (25.8 years). In the EU28, the rate of decline is even higher, at 50-79%, over the same period of time. Hunting is an important factor in the decline of the population, despite the temporary moratoriums on the shooting of the godwit, carried out in various European countries since 2008.

Population trend: Decreasing

Annex II to Bird Directive:

Species with strong declines in abundance over the last three decades are marked in red.

PART A

ANSERIFORMES

Anatidae
Anser fabalis
Anser anser
Branta canadensis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus mutus

Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae
Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae
Columba livia
Columba palumbus

PART B

ANSERIFORMES

Anatidae
Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae
Meleagris gallopavo

Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus

Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae
Haematopus ostralegus

Charadriidae
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus

Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia

Laridae
Chroicocephalus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae
Alauda arvensis

Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus

Sturnidae
Sturnus vulgaris

Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone