wspólna inicjatywa na rzecz usunięcia zagrożonych gatunków ptaków z listy łownej Ptasiej Dyrektywy

naukowcy.
przyrodnicy.
ornitolodzy.
organizacje.

Organizacje i osoby wspierające wniosek

Organizacje:

 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

 • Ptaki Polskie

 • Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków

 • Komitet Ochrony Orłów

 • Towarzystwo Przyrodnicze ‘Bocian’

 • Niech Żyją!

 • Carpatica

 • Towarzystwo Przyrodnicze ‘Dubelt’

 • Stowarzyszenie Ochrony Sów

 • Fundacja Aquila

 • Fundacja Albatros

 • Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

 • SKN Ornitologów Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

 • Psubraty / Łączą Nas Ptaki

 • Komitet Ochrony Kuraków

 • Noga w Łapę / Ptasi Patrol

 • Towarzystwo Przyrodnicze ‘KAWKA’

 • Górnośląskie Koło Ornitologiczne

 • Klub Przyrodników

 • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ‘Salamandra’
 • Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne

 • Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

 • Ośrodek Działań Ekologicznych ‘Źródła’

 • Fundacja Dzika Polska

 • Greenpeace

 • Otwarte Klatki

 • Basta!

 • Humane Society International / Europe

 • Związek Polskich Fotografów Przyrody

 • OTOZ Animals

 • Lex Nova

 • Empatia

 • IUS Animalia

 • Strefa Zieleni

 • Klub Gaja

 • Inicjatywa Dzikie Karpaty

 • Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników

 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze

 • Sadyba Mazury

 • Fundacja alter eko

 • Zakład Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Fundacja Azyl

 • SKN Zoologów i Ekologów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 • Stowarzyszenie Nasz Bóbr

 • Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom

 • Towarzystwo dla Natury i Człowieka

 • Zielone Wiadomości

 • Grupa przyrodnicza ‘Ostoja’

 • Mondo Cane

 • Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie

 • Fundacja Nexus

 • Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

 • Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

 • Fundacja Szklane Pułapki

 • Muzeum Przyrodnicze UWr

 • Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

 • Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

 • Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody ‘pro Natura’

 • Fundacja Wiedzieć Więcej

 • Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze

 • Towarzystwo Przyrodnicze ‘Karlik’
 • Fundacja Dla Przyrody
 • Prawo do Przyrody

 • Fundacja dla Biebrzy

 • Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki

 • Ptasi Azyl Warszawskiego Zoo

 • Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Osoby:

 1. prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, biolog, ornitolog, Uniwersytet Wrocławski
 2. prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, biolog, ornitolog, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
 3. prof. dr hab. Maciej Luniak, ornitolog, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 4. prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski
 5. prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, zoolog i etyk, Uniwersytet Warszawski
 6. prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński, PWSZ w Tarnowie, wykładowca, przyrodnik, ornitolog
 7. prof. dr hab. Piotr Skubała, ekolog, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 8. prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, ornitolog, nauczyciel akademicki, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
 9. prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 10. prof. dr hab. Wanda Wesołowska, Uniwersytet Wrocławski
 11. prof. dr hab. Maria Ogielska, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 12. prof. dr hab. Grażyna Kłobus, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 13. prof. dr hab. Joanna Pijanowska, ekolog, Wydział Biologii UW, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
 14. prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 15. prof. dr hab. Zbigniew Sojka, Uniwersytet Jagielloński
 16. prof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, ekolog
 17. prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski, ekolog ekosystemów leśnych, badacz, wykładowca
 18. prof. dr hab. Paweł Sowiński, Uniwersytet Warszawski, biolog, nauczyciel akademicki
 19. prof. dr hab. Hanna Kmita, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biolog molekularny
 20. prof. dr hab. January Weiner, Uniwersytet Jagielloński (prof. emeritus), biolog, ekolog
 21. prof. dr hab. Stanisław Kłosowski, biolog środowiskowy, Uniwersytet Warszawski
 22. prof. dr hab. Małgorzata Witeska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ichtiobiolog
 23. prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk, emerytowany prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 24. prof. dr hab. Maria Doligalska, Uniwersytet Warszawski, badacz
 25. prof. dr hab. Adam Stebel, wykładowca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 26. prof. dr hab. Marek Wanat, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
 27. prof. dr hab. Michał Skąpski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 28. prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, biolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 29. prof. dr hab. Andrzej Wróbel, instytut PAN i UW, neurofizjolog
 30. prof. dr hab. Artur Goławski, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
 31. dr hab. Michał Żmihorski, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
 32. dr hab. Tomasz Bocheński
 33. dr hab. Łukasz Kajtoch, Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences
 34. dr hab. Andrzej Wuczyński, Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
 35. dr hab. Tomasz Maltz, Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, badacz, wykładowca
 36. dr hab. Jan Kotusz, Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, biolog
 37. dr hab. Lucyna Hałupka, ornitolog, Uniwersytet Wrocławski
 38. dr hab. Krzysztof Kujawa, biolog, ornitolog, pracownik naukowy, Instytut Polskiej Akademii Nauk
 39. dr hab. Krzysztof Swierkosz, Museum of Natural History Wrocław University
 40. dr hab. Katarzyna Kabala, Uniwersytet Wrocławski, biolog
 41. dr hab. Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński, ornitolog, biolog ewolucyjny
 42. dr hab. Marcin Polak, ornitolog, Maria Curie Skłodowska University
 43. dr hab. Justyna Rybak, Politechnika Wrocławska, environmentalist
 44. dr hab. Zofia Prokop, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, biolożka
 45. dr hab. Łukasz Kaczmarek, profesor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca, zoolog
 46. dr hab. Waldemar Siuda, Uniwersytet Warszawski, biolog
 47. dr hab. Ewa Jabłońska, Uniwersytet Warszawski, biolog
 48. dr hab. Paweł Koperski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, zoolog
 49. dr hab. Agnieszka Dzikowska, biolog, Uniwersytet Warszawski
 50. dr hab. Anna Szakiel, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, biolog, nauczyciel akademicki
 51. dr hab. Agnieszka Kreitschitz, Uniwersytet Wrocławski, wykładowca
 52. dr hab. Łukasz Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, badacz, wykładowca
 53. dr hab. Anna Stefanowicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ekolog
 54. dr hab. Jan Zarzycki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, wykładowca
 55. dr hab. Roman Żurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN
 56. dr hab. Bartłomiej Gołdyn, zoolog, wykładowca
 57. dr hab. Dries Kuijper, prof. nadzw., Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, scientist, ecology
 58. dr hab. Maria Barbacka, Polska Akademia Nauk, biolog
 59. dr hab. Marcin Kadej, biologist, ​University of Wrocław
 60. dr hab. Dorota Zawadzka, University of Łódź, Ornitolog, leśnik, Katedra Leśnictwa Uniwersytet Łódzki
 61. dr hab. Karolina Bącela-Spychalska, Uniwersytet Łódzki, biolog
 62. dr hab. Anna Skoracka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 63. dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski, przyrodnik
 64. dr hab. Piotr Kittel, Uniwersytet Łódzki, badacz
 65. dr hab. Lechosław Kuczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 66. dr hab. Dariusz Wysocki, pracownik naukowy, ornitolog
 67. dr hab. Krzysztof Treder, IHAR-PIB, wirusolog
 68. dr hab. Lachowska-Cierlk, biolog, Uniwersytet Jagielloński
 69. dr hab. Zbigniew Kasprzykowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ornitolog
 70. dr hab. Małgorzata Ożgo, biolog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 71. dr hab. Ireneusz Odrzykoski, wykładowca, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 72. dr hab. Katarzyna Marcysiak, biolog, wykładowca, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 73. dr hab. Jerzy Smykla, ekolog, Instytut Ochrony Przyrody PAN
 74. dr Jarosław Krogulec, ornitolog
 75. dr Mikołaj Golachowski, biolog, przyrodnik, polarnik
 76. dr Michał Skakuj, ornitolog
 77. dr Jacek Betleja, ornitolog
 78. dr inż. Andrzej Kepel, biolog, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ‚Salamandra’, PKK IUCN
 79. dr Andrzej Kruszewicz, ornitolog, dyrektor zoo w Warszawie
 80. dr Anna Włodarczak-Komosińska, ornitolog
 81. dr Tomasz Figarski, ornitolog
 82. dr Tomasz Bałdyga, ornitolog
 83. dr Piotr Skorka, Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences
 84. dr Mateusz Ledwoń, Institute of Systematics and Evolution of Animalas, PAS, Poland
 85. dr Beata Czyż, Uniwersytet Wrocławski
 86. dr Dariusz Płąchocki, ornitolog, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
 87. dr Konrad Halupka
 88. dr Romuald Mikusek, ornitolog, Park Narodowy Gór Stołowych
 89. dr Robert Maślak, biolog, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 90. dr inż. Szymona Bzoma, ornitolog, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
 91. dr Katarzyna Piwosz, Czech Academy of Sciences, Microbial ecologist
 92. dr Magdalena Marzec, biolog, Suwalski Park Krajobrazowy
 93. dr Michał Kupczyk, Zbiory Przyrodnicze Wydziału Biologii UAM Poznań
 94. dr Przemysław Stolarz, Warsaw Medical University
 95. dr Magdalena Zagalska-Neubauer, Polska Akademia Nauk
 96. dr Jarosław Fracik, Kingston University London
 97. dr Grzegorz Pac, Uniwersytet Warszawski
 98. dr Dorota Paczesniak, scientist
 99. dr Agata Ciszewska, ekolog krajobrazu
 100. dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk, UP w Lublinie
 101. dr Ewa Zyśk-Gorczyńska, przyrodnik, naukowiec
 102. dr inż. Małgorzata Bujoczek, ornitolog, University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry
 103. dr inż. Leszek Bujoczek, University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry
 104. dr Zygmunt Dajdok, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 105. dr Jarosław Kania, entomolog, Uniwersytet Wrocławski
 106. dr Ludmiła Polechońska, biolog, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego
 107. dr Grzegorz Swacha, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego
 108. dr Przemysław Duda, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 109. dr Ewa Szczęśniak, Uniwersytet Wrocławski
 110. dr Grzegorz Nubauer, ornitolog
 111. dr Maria Kossowska, biolog, nauczyciel akademicki
 112. dr Tomasz Wilk, przyrodnik
 113. dr Joanna Furmankiewicz, Uniwersytet Wrocławski, chiropterolog
 114. dr Adam Dmoch, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ornitolog
 115. dr Krzysztof Świtek, biolog
 116. dr Dariusz Bukaciński, biolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 117. dr Tomasz Janiszewski, University of Łódź
 118. dr Adam Olszewski, Kampinoski Park Narodowy, ornitolog
 119. dr Stanisław Tworek, ornitolog
 120. dr Tadeusz Kowalczyk, botanik
 121. dr inż. Sławomir Cios, ornitolog
 122. dr Hanna Sztwiertnia, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, ornitolog
 123. dr Rene van Dijk, consultant ecologist, Sweco Netherlands
 124. dr inż. Damian Wiehle, przyrodnik
 125. dr Justyna Kierat, biolog
 126. dr Jacek Kaluciuk, przyrodnik, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
 127. dr Paweł Czechowski, ornitolog
 128. dr Joanna Łubocka, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 129. dr Wojciech Kania, ornitolog, Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN
 130. dr Marian Stój, ornitolog, Komitet Ochrony Orłów
 131. dr Dawid Zyskowski, ornitolog
 132. dr Małgorzata Cebrat, biolog
 133. dr Jerzy Parusel
 134. dr Jan Jedlikowski, ornitolog, Uniwersytet Warszawski
 135. dr Hanna Werblan-Jakubiec, Ogród Botaniczny Uniwersytet Warszawski, botanik, nauczyciel akademicki
 136. dr Ewelina Kiernozek, badacz
 137. dr Joanna Duriasz, biolog
 138. dr Katarzyna Gieczewska, biolog, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 139. dr Adrian Zieliński, ornitolog
 140. dr Adam Pyzik, Uniwersytet Warszawski, biolog
 141. dr inż. Grzegorz Kotarba, Instytut Genetyki i Biotechnologii UW, biotechnolog
 142. dr Barbara Villani, biolog
 143. dr Michał Falkowski, Mazowiecko-Świetokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, badacz
 144. dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, biolog
 145. dr Michał Stefański, Fundacja Oficyna 21
 146. dr Łukasz Wojtyla, Uniwerytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biolog
 147. dr Maria Paprocka, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, przyrodnik
 148. dr inż Jakub Skorupski, Uniwersytet Szczeciński, przyrodnik, badacz
 149. dr Irena Sińska, Uniwersytet Warszawski, biolog
 150. dr Barbara Stępień, biolog, MPI-CBG
 151. dr Mateusz Iskrzyński, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
 152. dr Lech Buchholz, przyrodnik zawodowo związany z ochroną przyrody
 153. dr Katarzyna Łosak, ornitolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 154. dr Katarzyna Szczypa, konserwator przyrody, Swift Protection Association Reigate (SPARE) Wielka Brytania
 155. dr Mateusz Płóciennik, Uniwersytet Łódzki, ekolog
 156. dr inż. Katarzyna Rogóz, biolożka
 157. dr Piotr Koperski
 158. dr Dorota Musielak, biolog
 159. dr Grzegorz Soszka, przyrodnik
 160. dr Andrzej Ciech, przyrodnik, biolog
 161. dr Piotr Topiński, przyrodnik, edukator
 162. dr inż. Marek Sołtysiak, przyrodnik, wykładowca WNP UŚ
 163. dr Michał Furgoł, badacz, przyrodnik
 164. dr Sławomir Chmielewski, samorząd, ornitolog
 165. dr Julita Korczyńska, etolog, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 166. dr Joanna Świderska, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, wykładowczyni, ekonomistka
 167. dr Danuta Jedraszko-Dąbrowska, ekolog, Wydział Biologii UW
 168. dr Joanna Kajzer-Bonk, Polish Academy of Sciences, Jagiellonian University
 169. dr Paweł Szymański, ornitolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 170. dr Jacek Gąsiorowski, wykładowca
 171. dr Maciej Jończyk, badacz, Uniwersytet Warszawski
 172. dr Agnieszka Czujkowska, Zoo Warszawa, lekarz weterynarii, kierownik Ptasiego Azylu
 173. dr Robert Lisek, Fundacja Sztuki i Nauki
 174. dr Sebastian Szklarek, badacz, ERCE PAN
 175. dr Piotr Cempulik, zoolog, Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
 176. dr Małgorzata Dambiec, biolog, Uniwersytet Wrocławski
 177. dr Grzegorz Hebda, zoolog, Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii
 178. dr Rafał Martyka, biolog, ornitolog, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 179. dr inż., Katarzyna Staszyńska, przyrodniczka, leśniczka
 180. dr Bram Mabelis, researcher,naturalist, Alterra
 181. Arnold Cholewa, ornitolog
 182. Zbigniew Kajzer, ornitolog
 183. Jacek Karczewski, przyrodnik, autor
 184. Ewelina Kurach, ornitolog
 185. Jan Rusek, Warsaw University, Animal Psychology Department
 186. Alexander Hagge, ornitolog, University of South Wales
 187. Jacek Udolf, ornitolog
 188. Adrian Ochmann, ornitolog, Asociación Colectivo Ornitologico Cigueña Negra
 189. Michał Piotrowski, ornitolog
 190. Andrzej Dylik, ornitolog
 191. Dominik Krupiński, ornitolog
 192. Ewa Przeździecka, fotograf przyrody
 193. Stanisław Łubieński, pisarz i publicysta przyrodniczy, autor ‚Dwanaście srok za ogon’
 194. Marek Bebłot, ornitolog
 195. Marta Celej, ornitolog
 196. Maciej Rodziewicz, ornitolog
 197. Wojciech Guzik, ornitolog
 198. Sławomir Rubacha, ornitolog
 199. Paulina Siejka, ornitolog
 200. Magdalena Nieduzak, Conservation Communication Specialist and Wildlife Photographer
 201. Przemysław Doboszewski, ornitolog, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
 202. Rafał Świerad, Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
 203. Joanna Śmigielska, rehabilitant dzikich zwierząt
 204. Piotr Kunowski, ornitolog
 205. Marcin Borowik, przyrodnik i ornitolog, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 206. Tomasz Wilżak, ornitolog
 207. Tymoteusz Mazurkiewicz, ornitolog
 208. Łukasz Krajewski, ornitolog
 209. Grażyna Domian, ornitolog, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
 210. Grzegorz Cierlik, ornitolog, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Carpatica
 211. Piotr Dębowski, ornitolog
 212. Mariusz Dylak, Klub Przyjaciół Sowy
 213. Katarzyna Skowrońska-Ochmann, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Górnośląskie Koło Ornitologiczne
 214. Michał Baran, ornitolog
 215. Henryk Kościelny, ornitolog
 216. Beata Orłowska, Uniwersytet Wrocławski, Stacja Ornitologiczna
 217. Wojciech Piecha, ornitolog
 218. Małgorzata Pietkiewicz, ornitolog
 219. Marcin Przymencki, ornitolog
 220. Janusz Ratajczak, przyrodnik
 221. Dawid Kaźmierczak, ornitolog
 222. Jacek Osiński, fotograf przyrody
 223. Marta Świtała, ornitolog
 224. Mirosław Rzępała, ornitolog
 225. Bartosz Jaszewski, przyrodnik, Stowarzyszenie Bielawy z Norde
 226. Michał Ostant, ornitolog
 227. Mariusz Grzeniewski, ornitolog
 228. Marta Długosz, ornitolog
 229. Karolina Mazurska, przyrodnik
 230. Barbara Ćwikowska, Bieszczadzki Park Narodowy
 231. Dariusz Ożarowski, przyrodnik
 232. Hubert Kamecki, ornitolog, Akcja Carpatica
 233. Łukasz Kosicki, Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody
 234. Grzegorz Stopa, edukator przyrodniczy
 235. Agata Lisiewicz, przyrodnik
 236. Piotr Wasiak, ornitolog, Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
 237. Anna Zięcik, ornitolog, Stowarzyszenie Carpatica
 238. Beata Nirska, przyrodnik
 239. Magda Dziermańska, ornitolog, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
 240. Michał Barcz, ornitolog, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
 241. Agnieszka Grajewska, ornitolog
 242. Dorota Sawicka, przyrodnik
 243. Rafał Wiktorowski, ornitolog
 244. Krzysztof Antczak, przyrodnik
 245. Adam Flis, biolog, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 246. Beata Kleczek, biolog
 247. Witold Ziaja, ornitolog, Stowarzyszenie Carpatica
 248. Bartosz Lesner, ornitolog
 249. Zbigniew Świacki, fotograf, Polski Związek Fotografów Przyrody
 250. Monika Wójcik-Musiał, ornitolog
 251. Bogdan Brewka, ornitolog
 252. Sebastian Wilusz, ornitolog
 253. Hanna Omieczyńska, ornitolog
 254. Karolina Witczak, przyrodnik
 255. Tomasz Krzyśków, ornitolog, red.nacz. kwart. PTAKI POLSKI
 256. Dominik Skalny, przyrodnik
 257. Małgorzata Godlewska, przyrodnik
 258. Sylwester Lisek, ornitolog
 259. Ewa Piasecka, przyrodnik, Poleski Park Narodowy
 260. Mirosław Nowicki, ornitolog
 261. Michał Przystański, ornitolog
 262. Anna Czeremcha, edukatorka przyrodnicza
 263. Anna-Maria Stawicka, ornitolog
 264. Małgorzata Fijalkowska, przyrodnik
 265. Piotr Kamont, przyrodnik, ornitolog
 266. Anna Siekierska, wykładowca
 267. Andrzej Szuksztul, OTOP, environmentalist
 268. Arkadiusz Sikora, Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN
 269. Jarosław Gwozdz, ornitolog
 270. Monika Czuchra, Uniwersytet Wrocławski
 271. Bogumił Rzerzycha, przyrodnik
 272. Paweł Kąkol, przyrodnik
 273. Łukasz Berlik, przyrodnik
 274. Magdalena Zadrąg, ornitolog
 275. Przemysław Gumułka, przyrodnik
 276. Marcin Cieślik, biolog, Ogród Botaniczny
 277. Wioleta Oleś, ornitolog, Carpatica
 278. Mariusz Miotke, przyrodnik
 279. Ewa Nalepa, przyrodnik
 280. Karolina Kalinowska, OTOP, Koordynatorka projektów edukacyjnych
 281. Magda Zadrąg, ornitolog
 282. Bartosz Kasperkowicz, ornitolog
 283. Katarzyna Gubrynowicz, Związek Polskich Fotografów Przyrody, fotograf przyrody
 284. Aleksandra Welik, leśnik
 285. Przemysław Obłoza, biolog środowiskowy
 286. Mariusz Wierzgoń, University of Silesia in Katowice PhD student
 287. Katarzyna Banaś, przyrodnik
 288. Marek Banaś, przyrodnik
 289. Gabriela Krogulec, przyrodnik
 290. Wojciech Gałosz, FOTA for Climate, environmentalist
 291. Ewelina Klimczuk-Bereziuk, przyrodnik
 292. Piotr Cybula, ornitolog
 293. Katarzyna Kołodziej, przyrodnik
 294. Monika Grajek-Trześniowska, przyrodnik
 295. Fatima Hayatli, ornitolog, edukator przyrodniczy
 296. Marek Kapelski, przyrodnik
 297. Jan Lontkowski, ornitolog
 298. Rafał Szczerbik, ornitolog
 299. Jadwiga Moczarska, ornitolog
 300. Antoni Knychała, ornitolog, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 301. Tomasz Szeptycki, ornitolog, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 302. Maciej Frączek, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 303. Justyna Choroś, przyrodnik, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 304. Andrzej Ruszlewicz, przyrodnik
 305. Mariola Stefanik, przyrodnik
 306. Kazimierz Noworyta, przyrodnik
 307. Igor Długosz, przyrodnik
 308. Łukasz Ławicki, ornitolog, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
 309. Joanna Pomorska-Grochowska, przyrodnik
 310. Miłosz Kowalewski, fotograf przyrody
 311. Monika Klimowicz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, przyrodnik
 312. Leszek Adamek, ornitolog
 313. Anna Kogut, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, przyrodnik
 314. Łukasz Kurnicki, ornitolog, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 315. Rafał Jost, Stowarzyszenie Carpatica, ornitolog
 316. Adam Zbyryt, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ornitolog
 317. Andrzej Łużyński, przyrodnik, ogród zoologiczny
 318. Grzegorz Gołębniak, przyrodnik, Towarzystwo Przyrodnicze ‚Karlik’
 319. Krzysztof Okrasiński, specjalista ds. ochrony środowiska
 320. Bogusław Czerwiński, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, przyrodnik, ornitolog, fotograf przyrody
 321. Artur Pędziwilk, Stowarzyszenie Carpatica, biolog
 322. Adam Michalak, ornitolog
 323. Kamila Topolska, przyrodnik
 324. Katarzyna Skrzynecka, Stowarzyszenie Carpatica, ornitolog
 325. Krzysztof Ostrowski, przyrodnik, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 326. Jacek Wojdat, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 327. Karol Trzciński, ornitolog
 328. Hanna Rachwald, przyrodnik
 329. Hubert Schwarz, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 330. Alicja Dubicka, przyrodnik
 331. Sławomira Wcisło, OTOP i PTOP
 332. Iwona Moczek, biolog
 333. Łukasz Szeląg, przyrodnik
 334. Dawid Panasiuk, ornitolog
 335. Wojciech Miczajka, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, ornitolog
 336. Magdalena Kozłowska, biolog
 337. Małgorzata Jabłońska, zootechnik
 338. Justyna Ryniewicz, Uniwersytet Warszawski, przyrodnik
 339. Kamil Frankiewicz, Uniwersytet Warszawski, przyrodnik
 340. Agata Jaskólska, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, biolog molekularny
 341. Karolina Dobrowolska-Martini, Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze, ornitolog
 342. Halina Wójcik, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 343. Zuzanna Hałat, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, przyrodnik
 344. Cezary Iwańczuk, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrzowych, ornitolog
 345. Irene Di Lecce, environmentalist
 346. Rafał Bobrek, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, biolog
 347. Jadwiga Meissner, Uniwersytet Warszawski, biolog molekularny
 348. Piotr Łuciw, ornitolog
 349. Andrzej Hudy, ornitolog
 350. Iza Wyszomirska, przyrodnik, Uniwersytet Warszawski
 351. Aleksandra Mieczkowska, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB, doktorantka
 352. Li Guixiang, University of Warsaw, doktorant
 353. Andżelika Haidt, Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, biolog, pracownik naukowy
 354. Tomasz Maszkało, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, ornitolog
 355. Paweł Stańczak, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, ornitolog
 356. Paweł Olszyński, przyrodnik
 357. Aleksandra Mieczkowska, badacz
 358. Mateusz Szymura, przyrodnik
 359. Piotr Kłonowski, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, przyrodnik
 360. Paweł Pstrokański, ornitolog, edukator, społecznik
 361. Janusz Wąsik, ornitolog
 362. Anna Szczuka, naukowiec przyrodnik
 363. Joanna Stańczak, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
 364. Dariusz Anderwald, Komitet Ochrony Orłów, ornitolog
 365. Bożena Bednarek, przyrodnik
 366. Bartosz Smyk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ornitolog
 367. Hanna Żelichowska, fotografka ptaków, przyrodniczka
 368. Mikołaj Arndt, przyrodnik
 369. Mateusz Jackowiak, przyrodnik
 370. Michał Kaczorowski, przyrodnik
 371. Karolina Skorb, Górnośląskie Koła Ornitologiczne
 372. Adam Ławnik, Związek Polskich Fotografów Przyrody, fotograf przyrody
 373. Julian Lewandowski, ornitolog
 374. Adam Olszewski, ornitolog, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 375. Jarosław Michalecki, przyrodnik
 376. Zbigniew Molski, przyrodnik
 377. Oliwier Myka, przyrodnik
 378. Joanna Bokalska-Rajba, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, przyrodnik, doktorantka, nauczycielka
 379. Paweł Szymczak, miłośnik przyrody
 380. Agnieszka Sala, biolog
 381. Ewa Krzysica, przyrodnik
 382. Piotr Czułowski, PTOP
 383. Agnieszka Gołębiowska, Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę, Fundacja Szklane Pułapki, aktywistka przyrodnicza
 384. Jolanta Karoń, przyrodnik
 385. Jacek Słupek, Klub Przyrodników Regionu Radomskiego, przyrodnik
 386. Stanisław Broński, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, ornitolog
 387. Krzysztof Pawlak, fotograf przyrody
 388. Dariusz Szyra, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, przyrodnik
 389. Przemysław Rymwid-Mickiewicz, przyrodnik, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 390. Adrian Grzegorz, Natural Forest Foundation, environmentalist
 391. Renata Markowska, Fundacja Noga w łapę. Razem idziemy przez świat, przyrodniczka, edukatorka
 392. Zoltan Czirak, Ministry of Agriculture, environmentalist
 393. Maciej Cmoch, Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN, ornitolog
 394. Klaudia Wala, biolog, ekolog, ornitolog, specjalista ds. ochrony środowiska
 395. Tomasz Zarzycki, przyrodnik
 396. Schmidt Andras, environmentalist, BirdLife Hungary
 397. Magdalena Wysmyk, Klub Ornitologów w Bielsku-Białej
 398. Waldemar Michalik, ŚTO, ornitolog
 399. Przemysław Laskowski, przyrodnik
 400. Marcin Sołowiej, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, ornitolog
 401. Andrzej Srech, Towarzystwo Przyrodnicze ‚Karlik’
 402. Karol Kustusch, ornitolog
 403. Artur Pałucki, ornitolog
 404. Sławomir Wasiak, fotograf przyrody, KOO
 405. Ewelina Krysztofiak, ornitolog, ŚTO
 406. Katarzyna Kempska, przyrodnik
 407. Krystyna Wojtowicz, przyrodnik
 408. Krzysztof Kordowski, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Związek Polskich Fotografów Przyrody, ornitolog
 409. Przemysław Baraniecki, przyrodnik
 410. Krzysztof Polański, PTOP, przyrodnik
 411. Ewelina Baranowska, Towarzystwo Przyrodnicze ‚Karlik’, biolog
 412. Robert Ćwiertnia, ornitolog, fotograf
 413. Janusz Milewski, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
 414. Jakub Wyka, leśnik, przyrodnik, ornitolog
 415. Mariusz Molęda, M-Ś-TO, ornitolog
 416. Małgorzata Górska, ekoturystyka biebrzańska, przyrodniczka, eko-społeczniczka
 417. Robert Dróżdż, ornitolog, fotografik, filmowiec, członek IAWF (The International Association of Wildlife Film-makers)
 418. Robert Kruszyk, Komitet Ochrony Orłów, Komitet Ochrony Kuraków, biolog, ornitolog
 419. Wiesław Bagiński, przyrodnik
 420. Karolina Jamska, ornitolog
 421. Eva Poslinska, przyrodnik
 422. Wiesław Bagiński, przyrodnik
 423. Teresa Magdy, fotografka przyrody
 424. Renata Tobolova-Wietrow, Ptasi Azyl, zoo Warszawa, lekarz weterynarii
 425. Grzegorz Łysoniewski, M-ŚTO, przyrodnik
 426. Przemysław Kunysz, OTOP, Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne, ornitolog
 427. Marek Murawski, ornitolog, przyrodnik
 428. Norbert Stankiewicz, przyrodnik
 429. Adrian Pawliczek, ornitolog
 430. Grzegorz Hada-Jasikowski, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, przyrodnik
 431. Justyna Kubacka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, badacza
 432. Grzegorz Norman, ornitolog
 433. Marcin Wężyk, biolog, Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze
 434. Vera Markelova, edukator, KaczaPara EKO

Treść wniosku

Krótka analiza prawna zapisów i załączników dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

Opracował: dr Jarosław Krogulec

A. Przedmiot dyrektywy

Dyrektywa ptasia to potoczna nazwa dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, stanowiącej wersję skonsolidowaną wcześniejszej dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild Birds). W szczególnych przypadkach, określonych w art. 9 dyrektywy, dopuszcza się, by państwa członkowskie udzielały indywidualnych zezwoleń na odstępstwa od zakazów sformułowanych w dyrektywie.

B. Cele dyrektywy

Podstawowymi celami dyrektywy ptasiej jest:

 1. ochrona przed wyginięciem wszystkich istniejących współcześnie populacji ptaków występujących w stanie dzikim w UE
 2. prawne uregulowanie handlu i odłowu ptaków
 3. przeciwdziałanie pewnym metodom ich odłowu i zabijania

C. Struktura dyrektywy

Dyrektywa ptasia składa się z 20 artykułów i 5 załączników, które precyzują metody jej realizacji.
Załączniki Dyrektywy Ptasiej:

I. Gatunki objęte szczególną ochroną

II. Gatunki, na które wolno polować
II/A – na które wolno polować wszędzie
II/B – na które wolno polować tylko w krajach, dla których to wskazano

III. Gatunki, w przypadku których jest dozwolony obrót (głównie chodzi o handel)
III/A – gatunki, w przypadku których wszelkie ograniczenia obrotu nie dotyczą legalnie pozyskanych ptaków
III/B – gatunki, w przypadku których niektóre ograniczenia obrotu mogą zostać zawieszone przez poszczególne kraje
III/C – gatunki, które wymagają przebadania, celem zaklasyfikowania do kategorii III/2 (ten załącznik został w procesie zmian usunięty)

IV. Metody, narzędzia i środki transportu, których nie można stosować w celu zabijania lub łapania ptaków

V. Tematy badawcze, na które należy zwrócić w najbliższym czasie szczególną uwagę.

D. Dotychczasowe zmiany dyrektywy.

Zapisy Dyrektywy przeszły próbę czasu i nie były w większym stopniu modyfikowane. Wprowadzane zmiany dotyczyły głównie drobnych spraw technicznych i proceduralnych a przede wszystkim uzupełniania zapisów i załączników po przystąpieniu nowych członków UE. Tego typu zmiany zostały wprowadzone w latach 1979, 1985, 1994 i 2003. Ostatnich zmian dokonano w 2009 kiedy to przygotowano skonsolidowaną wersję wcześniejszej dyrektywy z 1979 roku.

Zmiany w zapisach dyrektywy:

 1. Dyrektywa Rady 79/409/EWG (Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1)
 2. Akt przystąpienia z 1979 r., załącznik I pkt XIII 1 lit. F (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, s. 111)
 3. Dyrektywa Rady 81/854/EWG (Dz.U. L 319 z 7.11.1981, s. 3)
 4. Dyrektywa Komisji 85/411/EWG (Dz.U. L 233 z 30.8.1985, s. 33)
 5. Akt przystąpienia z 1985 r., załącznik I pkt X 1 lit. h) i pkt X 6 (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, s. 218)
 6. Dyrektywa Rady 86/122/EWG (Dz.U. L 100 z 16.4.1986, s. 22)
 7. Dyrektywa Komisji 91/244/EWG (Dz.U. L 115 z 8.5.1991, s. 41)
 8. Dyrektywa Rady 94/24/WE (Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 9)
 9. Akt przystąpienia z 1994 r., załącznik I pkt VIII lit. E pkt 1 (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, s. 175)
 10. Dyrektywa Komisji 97/49/WE (Dz.U. L 223 z 13.8.1997, s. 9)
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 36) Jedynie jego załącznik III pkt 29
 12. Akt przystąpienia z 2003 r., załącznik II pkt 16 lit. C pkt 1 (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 667)
 13. Dyrektywa Rady 2006/105/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 368)

E. Problemy dotyczące gatunków migrujących

Z punktu widzenia ochrony ptaków zapisy dyrektywy generalnie umożliwiają właściwą ochronę większości gatunków w krajach członkowskich UE. Ewentualne braki dyrektywy ptasiej zostały uzupełnione przez kolejną dyrektywę przyrodniczą – Dyrektywę Siedliskową. Oba te akty są ze sobą silnie powiązane i praktycznie nie można ich rozpatrywać z osobna.

Problemem jest brak aktualizacji załącznika II wraz z upływem czasu. Załącznik był przygotowany w latach 70tych ubiegłego wieku. Od tego czasu wiele gatunków ptaków znacznie zmniejszyło liczebność populacji. W szeregu krajach członkowskich stanowią one gatunki skrajnie rzadkie i są objęte czynnymi działaniami ochronnymi często finansowanymi z funduszy UE. W wielu krajach członkowskich od szeregu lat zostały one zdjęte z list gatunków łownych.

F. Diagnoza

Artykuł 7 1. Stanowi:

„Z uwagi na ich poziom populacji, rozmieszczenie geograficzne oraz wskaźnik reprodukcji w całej Wspólnocie można polować, w ramach określonych w ustawodawstwie krajowym, na gatunki wymienione w załączniku II. Państwa członkowskie zapewniają, aby polowanie na te gatunki nie zagrażało wysiłkom podejmowanym w celu ich ochrony na obszarze ich występowania”.

Konieczna jest aktualizacja załącznika II Dyrektywy Ptasiej i wykreślenie z niego gatunków przejawiających długotrwały spadek populacji (w ostatnich trzech dekadach). Postulujemy, aby gatunki znajdowały się na liście załącznika I DP. Poniżej przedstawiono trendy liczebności tej grupy gatunków.

Dane oparto na dwóch źródłach. Podstawowym źródłem jest Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS) – projekt koordynujący monitoring ptaków w UE w ramach współpracy Europejskiej Rady Monitoringu Ptaków (EBCC) i BirdLife International (https://pecbms.info/).

W przypadku gatunków nie monitorowanych przez PECBMS ich trendy liczebności i stan zagrożenia oparto o dane BirdLife International (http://datazone.birdlife.org/species/search).

Na końcu dokumentu przedstawiono załącznik II DP, w którym zaznaczono gatunki o silnych spadkach liczebności w ostatnich trzech dekadach.
Gatunki te powinny obecnie zostać wykreślone z załącznika II DP.

Gatunki objęte wnioskiem:

Wykaz gatunków, które należy wykreślić z załącznika II tzw. Dyrektywy Ptasiej.

Trendy liczebności gatunków na podstawie: https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/

1. Skowronek (Alauda arvensis)

Skowronek, Skylark, Alauda arvensis

2. Droździk (Turdus Iliacus)

Droździk, Redwing, Turdus iliacus

3. Szpak (Sturnus vulgaris)

Szpak, Common Starling, Sturnus vulgaris

4. Turkawka (Streptopelia turtur)

5. Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)

6. Krwawodziób (Tringa totanus)

Krwawodziób, Common Redshank, Tringa totanus

7. Kulik wielki (Numenius arquata)

8. Kszyk (Gallinago gallinago)

Kszyk, Common snipe, Gallinago gallinago

9. Czajka (Vanellus vanellus)

10. Ostrygojad (Haematopus ostralegus)

11. Jarząbek (Tetrastes bonasia)

12. Głowienka (Aythya ferina)

Źródło: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/common-pochard-aythya-ferina/text

Gatunek na Czerwonej Liście IUCN, status: VU.

Trend populacji: spadkowy. Szacuje się, że w Europie populacja obniża się o 30-49% w ciągu 23 lat (3 generacje).

13. Lodówka (Clangula hyemalis)

Źródło: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/long-tailed-duck-clangula-hyemalis/text

Gatunek na Czerwonej Liście IUCN, status: VU.

Trend populacji: spadkowy. Populacja lodówki zimującej na Bałtyku doznała gwałtownego załamania pomiędzy początkiem początkiem lat 90. a końcówką lat 2000. Skala spadku oznacza, że globalna populacja dozna co najmniej 30% spadku w latach 1993-2020 (3 generacje).

14. Uhla (Melanitta fusca)

Źródło: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/velvet-scoter-melanitta-fusca

Gatunek na Czerwonej Liście IUCN, status: VU.

Trend populacji: spadkowy. Szacuje się, że populacja spadła o 30-49% w ciągu ostatnich trzech generacji. Nie są znane przyczyny tak głębokich spadków i należy prowadzić dalsze badania naukowe i działania ochronne.

15. Ogorzałka (Aythya marila)

Źródło: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/greater-scaup-aythya-marila

W skali Europy kategorię zagrożenia ustalono jako „Narażony na wyginięcie” VU (Vulnerable): http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/erlob/summarypdfs/22680398_aythya_marila.pdf

Trend populacji: spadek

W Europie populacja lęgowa spadła o mniej niż 25% w ciągu trzech generacji (ok. 25 lat). Na obszarze EU27 populacja lęgowa obniżyła się o 30-49% w tym samym czasie. Gatunek jest łowny w 7 krajach UE, polowania są jednym z czynników spadku populacji.

16. Edredon (Somateria molissima)

Źródło: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/common-eider-somateria-mollissima

Status gatunku w Europie: zagrożony wyginięciem (VU): http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/erlob/summarypdfs/22680405_somateria_mollissima.pdf

Uzasadnienie kategorii czerwonej listy:

W skali globalnej gatunek został wpisany na listę gatunków bliskich zagrożeniu NT (near threatened). W Europie doświadczył on umiarkowanego spadku, który nie został zrekompensowany przez wzrost w innych miejscach zasięgu tego gatunku. Uważa się, że spadek ten jest spowodowany szeregiem zagrożeń, w tym nadmierną eksploatacją zasobów wodnych, zanieczyszczeniem i polowaniami. Szacowany spadek w latach 2000-2027 (trzy generacje) wyniesie 30-49%. Na obszarze EU28 szacowany spadek populacji wyniesie 50-79% w tym samym czasie.

17. Rycyk (Limosa limosa)

Źródło: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/black-tailed-godwit-limosa-limosa

Status gatunku w Europie: zagrożony wyginięciem (VU): http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/erlob/summarypdfs/22693150_limosa_limosa.pdf

Uzasadnienie kategorii czerwonej listy:

Szacuje się, że europejska populacja rycyka spada o 30-49% w ciągu 3 generacji (25.8 lat). Na obszarze EU28 tempo spadku jest jeszcze wyższe, wynosi 50-79%, w tym samym okresie czasu. Polowania są istotnym czynnikiem spadku populacji, pomimo czasowych moratoriów na odstrzał rycyka, prowadzonych w różnych krajach Europy od 2008 roku.

Załącznik II do Ptasiej Dyrektywy:

Kolorem czerwonym zaznaczono gatunki o silnych spadkach liczebności w ostatnich trzech dekadach.

CZĘŚĆ A

ANSERIFORMES

Anatidae
Anser fabalis
Anser anser
Branta canadensis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus mutus

Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae
Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae
Columba livia
Columba palumbus

CZĘŚĆ B

ANSERIFORMES

Anatidae
Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae
Meleagris gallopavo

Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus

Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae
Haematopus ostralegus

Charadriidae
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus

Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia

Laridae
Chroicocephalus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae
Alauda arvensis

Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus

Sturnidae
Sturnus vulgaris

Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone